ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ

มกราคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2

 • วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารสัมมนาห้องโถง ชั้น 1 ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • เข้าพบหารือ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

  เข้าพบหารือ เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

  เข้าพบหารือ นายอำเภอเมืองชลบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารสัมมนาศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุม

  การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาแนวทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

  กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  กิจกรรมการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ผ่านมา

  วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

  เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ

  31 กรกฎาคม 2562

  กำหนดจัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนาครั้งที่ 1)

  กันยายน 2562

  การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1)

  มกราคม 2563

  การประชุมสรุปรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

  กุมภาพันธ์ 2563

  การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2)

  มีนาคม 2563

  การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์