ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนาครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ส่วนที่ 2 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารสัมมนาศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญเข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ บริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษา จำนวน 3 จุด

ปิดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ เชิญเข้าร่วมการสัมมนา ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ ตามหน่วยงานราชการ และชุมชน ที่สำคัญ บริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษา